Advertisement

1579

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Detta är en lista över händelser som inträffade år 1579.

I Kalle Ankas universum.

  • Sir Francis Drake grundar fortet fort Drakeborg på en kulle som senare kommer att få namnet Tomtebacken, på Nordamerikas västkust. Fortet blir basen för den engelska kolonin i området som grundas i drottning Elisabets av England namn. Engelsmännen har kontrollen över forter fram till år 1818
    Fort Ankeborg.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.