Advertisement

1790

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Detta är en lista över händelser som inträffade år 1790.

I Kalle Ankas värld

Knös.png
Cornelius Knös år 1818.
Ööb.jpg
Staden han skulle grunda.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.