Advertisement

1901

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
CarlBarksGlad.jpg
Carl Barks.

Detta är en lista över händelser som inträffade år 1901.

I Kalle Ankas värld

I verkligheten

  • 24 mars – Ub Iwerks föds.
  • 27 mars – Carl Barks, som senare kommer att skapa så gott som hela Ankeborg och det mesta runtomkring Kalle Anka, föds.
  • 5 december – Walt Disney föds. Han kommer att bli världens största namn inom tecknad film och tecknade serier.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.