Advertisement

1980

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Det här är en lista över händelser som inträffade 1980.

MP & C-o 1 1980.jpeg

I verkligheten

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.