Advertisement

Don Rosas tidslinje

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
DonRosa.jpg
Don Rosa.

Serieskaparen Don Rosa har gjort upp en egen tidslinje för sina serier, vilken han föjer strikt. Denna tidslinje existerar enbart i hans personliga syn på ankornas universum och är ingenting någon annan serieskapare följer. Andra serieskapare brukar istället placera handlingen i sina serier i ungefär samma tidsperiod som de är skapade i.

När Rosa skapade sin tidslinje utgick han från att de serier som han och många andra ansåg vara Carl Barks bästa var skapade under första hälften av 1950-talet, och bestämde sig för att de måste utspela sig då. Som en följd av det bestämde han att alla Carl Barks serier, även de han gjorde på 1940-talet, på 1960-talet och i slutet av 1950-talet, skulle utspela sig under första hälften av 1950-talet, bl.a. eftersom Knattarna var tvungna att vara i ungefär samma ålder hela tiden. De är barn i alla Carl Barks serier, så serierna måste utspela sig inom en cirka fem år lång tidsperiod, ansåg Rosa. På så vis beslöt han att låta alla sina serier utspela sig på 1950-talet. Från detta beslut härstammar också hans omdiskuterade beslut att låta Joakim von Anka dö år 1967, detta för att han inte kan leva mycket längre med tanke på hur gammal han är redan på 50-talet.

Födelseår

Baserat på sin tidslinje har Rosa satt upp födelseår eller ungefärliga födelseår för flera av karaktärerna i ankornas universum.

Joakim von Ankas död.gif
Joakim von Ankas gravsten avbildad av Rosa.

Joakim von Anka är född år 1867, vilket gör honom ca 85 år gammal i serierna som utspelar sig i "nutid". Rosa hade gärna gjort honom lite yngre, bl.a. för att inte tvingas göra honom 100 år gammal, men för att få Joakim att hinna med alla händelser i sitt liv som Carl Barks har nämnt, t.ex. guldruschen i Klondike i slutet av 1800-talet, kunde han inte använda ett senare årtal än 1867.

Kalle Anka är född år 1920, vilket gör honom 30 till 35 år gammal i "nutids"-serierna. Detta årtal är antagligen inte baserat på mycket mer än att Kalle rent allmänt verkar vara så gammal i serierna. Kajsa Anka och Alexander Lukas är jämngamla med Kalle, åldersskillnaden dem emellan bör inte vara så stor.

Knattarna är födda ungefär år 1940, vilket gör dem strax över tio år gamla i "nutids"-serierna, medan andra serieskapare brukar låta dem vara nio år gamla och gå i tredje klass. Valet av ca 1940 som födelseår för Knattarna kan också ha inverkat på att Kalle fick år 1920, eftersom hans jämnåriga syster Dumbella är Knattarnas mor och rimligtvis inte borde ha varit mycket yngre än 20 år gammal när Knattarna föddes.

Problem

I skapandet av sin tidslinje stötte Don Rosa på ett antal problem. Exempelvis är Joakim von Anka Kalle Ankas morbror, medan Farmor Anka är hans farmor. De två tillhör alltså två olika generationer, trots att de ofta framstår som ungefär lika gamla. Detta orsakade flera tänjningar på tidslinjen. Kalles mor och Joakims syster Hortensia von Anka kunde inte vara mycket yngre än Joakim, så hon fick födelseåret 1876. Kalles far Kvacke Anka, som är Farmor Ankas son, blev bara ett år äldre och är född år 1875. Kalles föräldrar var alltså 44 respektive 45 när de blev föräldrar till Kalle, vilket kan vara en rätt hög ålder. Farmor Anka är född 1855, ungefär det yngsta möjliga med tanke på hennes sons födelseår, vilket gör henne närmare hundra år gammal i "nutids"-serierna. Detta är också en ovanligt hög ålder att vara aktiv jordbrukare i, men ingenting Rosa lyckades undvika.

Rosa slog ihop karaktärerna Björn Bandhund från Joakims tid på Mississippi och de "nutida" björnbrödernas farfar till samma karaktär. Detta resulterade också en ovanligt hög ålder. Redan år 1880 hade Björn Bandhund tre vuxna söner, vilket betyder att han troligtvis är född senast 1840. Han syns dock också till med jämna mellanrum under 1950-talet, det senaste säkra årtalet är 1952, alltså uppnår han en ålder på minst 112 år.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.