FANDOM


Fort Ankeborg
Fort Ankeborg

Originalnamn

Fort Duckburg

Första framträdande

Serien Farbror Joakim och pengakällan från 1958

Skapare

Carl Barks

Placering

1579-1902: Tomtebacken
1951-: I Svartskogen utanför Ankeborg

Fort Ankeborg (i original Fort Duckburg) är ett gammalt träfort i Ankeborg. Det förekom för första gången i serien Farbror Joakim och pengakällan från 1958, skriven och tecknad av Carl Barks. Från början var det ett nybyggarfort, men idag är det scoutkåren Gröngölingarnas högkvarter.

Under brittisk flagg 1579-1818Redigera

År 1579 grundade den engelske upptäcktsresanden sir Francis Drake en ny brittisk koloni på Nordamerikas västkust (i dagens Calisota). Han lätt uppföra ett fort på en kulle som sedermera skulle få namnet Tomtebacken, och han döpte fortet efter sig själv, fort Drakeborg (i original Fort Drakeborough).

I 239 år var fortet i britternas händer, men år 1818 anföll en överlägsen spansk armé fortet. Fortets befälhavare insåg snabbt, efter att en vädjan om kapitulation brutalt hade tillbakavisats, att spanjorerna ville ta fortet till varje pris och han beslöt att fly med sina trupper. Han överlämnade därför befälet av fortet till en ung jägare som fanns i fortet, och flydde sedan med sina mannar. När spanjorerna en kort stund senare stormade fästet, fanns endast jägaren kvar där. Han lyckades skrämma iväg spanjorerna på egen hand, genom att koka majskorn till popcorn, så att det smällande ljudet skrämde spanjorerna. En kort tid senare överlät den brittiske kungen Georg III äganderätten av fort Drakeborg till den unge jägaren som hette Cornelius Knös.

Släkten Knös 1818-1901Redigera

Cornelius Knös fick äganderätten till fortet år 1819 (detta räknas som Ankeborgs grundläggande), döpte senare om det till fort Ankeborg och lät nybyggare flytta dit. Ett litet samhälle växte fram kring fortet, det som en dag skulle bli staden Ankeborg.

Sonen Cyprianus Knös, grundaren av scoutkåren Gröngölingarna, gjorde fortet till Gröngölingarnas högkvarter när han grundade scoutkåren år 1901.

Cyprianus son Kurre Knös blev den siste av släkten Knös som innehade fortet. I slutet av 1800-talet, under guldrushen i Klondike, sålde han äganderätten av kullen Tomtebacken till den unge nyrike finansmannen Joakim von Anka. Joakim lät riva fortet och byggde sin pengabinge på platsen.

Gröngölingarnas högkvarter.Redigera

År 1902, då Joakim von Anka tog fortet i besittning och drev ut Gröngölingarna samt rev fortet, förlorade den nybildade scoutrörelsen sitt högkvarter. När president Theodore Roosevelt fick höra om det så attackerade han fortet med hela den amerikanska armén, utan att veta att den som nu ägde fortet var hans vän Joakim von Anka.. Fort Ankeborg skulle inte återuppstå förrän cirka 50 år senare.

På senare tidRedigera

År 1951 blev Joakim von Ankas systerdottersöner Knatte, Fnatte och Tjatte Anka medlemmar i gröngölingskåren och fick i första uppgift att finna resterna av fort Ankeborg. Det visade sig att Joakim von Anka behållit timret som fortet varit byggt av, men han beordrade att de skulle sågas till flis då han hörde att Knattarna sökte efter timret. Detta misslyckades dock, i synnerhet då von Ankas personal, som alla hade sympatier med Gröngölingskåren hotade med att säga upp sig. Knattarna lyckades rädda timret och så kunde fort Ankeborg äntligen återuppbyggas i Svartskogen utanför Ankeborg. Sedan dess är fortet återigen Gröngölingarnas högkvarter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.