Kalle Anka Sverige Wiki
Advertisement

Kalle Ankas släktträd enligt Don Rosa

Kalle Ankas släktträd är en sammanställning som Don Rosa gjort över Kalle Anka och hans släkt, så som den framställs i Carl Barks serier. De tre ätterna som Kalle Anka härstammar från enligt trädet är klanen von Anka, ätten Anka och släkten Knös. Kalle Ankas släktträd publicerades för första gången år 1993.

De tre släkterna

Alla tre släkter härstammar från Europa, men finns numera i USA (Släkten Knös ska dock enligt vissa ha indianska rötter) 

  • Klanen von Anka är den släkt där man känner till förfäder så långt bakåt i tiden som år 880. Men till skillnad från de andra släkterna vet man inte vem som är släktens stamfader, och inte heller hur de äldsta är släkt med varandra.
  • Ätten Anka är tidigast känd från 1530 då anfadern Jungman Carlo Anka föds. Dock finns det inga belagda släktingar förrän 300 år senare, då Elias Anka föds. Det är den största släkten i modern tid, förenade i blodet med de två andra släkterna.
  • Släkten Knös är den yngsta släkten, den tidigast kände anfadern är född 1790.

Övriga släktingar

De tre ovannämnda familjerna har också släktingar som inte finns med på släktträdet, av en eller annan orsak. Den vanligaste orsaken till att Don Rosa utelämnat släktingar är att de inte har nämnts av Carl Barks och därför inte existerar enligt honom.

Ludwig von Ankas släktskap med klanen von Anka är omdiskuterat. Han användes av Barks, och därför ville Don Rosa inkludera honom i släktträdet. Rosas uppfattning är att han är gift med Joakim von Ankas syster Matilda, men många motsatte sig detta, inklusive Barks och följaktligen blev han utanför trädet. Det har även på andra håll angetts att han skulle vara en kusin till Joakim von Anka.

Kajsa Anka härstammar inte från någon av de tre ätterna, men enligt Don Rosa är hon faster till Knattarna, varpå hennes tre systerdöttrar Kicki, Pippi och Titti blir Knattarnas kusiner. Orsaken till att dessa fyra inte fått en plats i släktträdet, mer än i en senare tillagd sidospalt, är att de helt enkelt inte rymdes. Men Don Rosa tyckte även att det blev för krångligt. Enligt en teori från fans (som gillas av Don Rosa) är även Donna Anka mamma till Kicki, Pippi och Titti och syster till Kajsa, vilket bara skulle ha rört till det hela ännu mer.

Don Rosas släktträd från 2009.

Dessutom finns inte alla förfäder medtagna i släktträdet. Sir Simon von Anka (1437-1509) skapades av Don Rosa ungefär tio år efter att han hade gjort släktträdet och finns därför inte med. Sir Simon var tempelherreordens skattmästare och den som beordrade att korsfararkronan skulle sändas över havet till Nya världen (Amerika).

Det finns också en nyare version av släktträdet, som enligt Don Rosa är mer korrekt.

All items (45)

Advertisement