Kalle Anka Sverige Wiki
Advertisement

Vem som är Knattarnas pappa är en ständig källa till spekulation inom ankismen. Han har aldrig förekommit personligen i en serie och enbart omnämnts vid vissa tillfällen, men detta har gett upphov till en rad teorier om hans identitet.

Änglabarnens ankomst

Knattarnas pappas första omnämnande.

Knattarnas pappa skapades tillsammans med Knattarna själva av Al Taliaferro och Ted Osborne på söndagssidan Änglabarnens ankomst den 17 november 1937. Där fick Kalle Anka ett brev från sin kusin Della om att Kalles nevöer hade placerat en smällare under sin fars stol. Fadern hade tagits in på vilohem och därför skickades Knattarna nu till Kalle. Denna version har accepterats av de flesta, och därför är detta det enda man är helt säker på när det gäller Knattarnas pappa. Avsändaren till brevet anses dock allmänt vara Kalles syster, Knattarnas mor och Knattarnas pappas fru, Dumbella "Della" Anka. Hon härstammar från filmatiseringen av denna serie.[1][2]

Mark Worden

Mark Wordens släktträd.

Mark Worden tecknade år 1981 den första konstnärliga tolkningen av Carl Barks privata släktträd över ankorna. Då skapade han också ett utseende för Knattarnas pappa. Han hade taggigt hår, stora ögon som Kalles, en vit skjorta och slips, samt öron, till skillnad från andra ankor. Halsen var grov. Detta släktträd gjorde Worden för en bok som inte hade någon officiell koppling till Disney, så hans tolkning tillhör inte nödvändigtvis kanon.

Don Rosa

Den 3 juli 1993 gavs Don Rosas teckning Kalle Ankas släktträd ut för första gången. Där skildrar han Knattarnas pappa genom att teckna en anka som är gift med Della Anka och far till Knattarna, men han döljer hans ansikte med en fågel och hans förnamn med några löv. Via detta träd har Knattarnas pappa blivit allmänt känd som ? Anka, eftersom fågeln också har en pratbubbla med ett frågetecken i.

Senare har Rosa kommenterat Knattarnas pappa och sagt att han anser att han är en bror till Kalles fästmö Kajsa Anka.[3] Detta baserar han på det faktum att Knattarna kallar Kajsa tant Kajsa trots att Kalle och Kajsa inte är gifta. Genom att hon är deras faster blir hon dock deras biologiska tant utan några biologiska band till sin fästman. Han lär ha velat ha med Kajsa via denna relation på släktträdet, men lämnat ut henne främst för att det inte funnits plats.

Den skissade sidan som hänvisar till Knattarnas föräldrar.

En annan sak som har framkommit är att Rosa ville ha en hänvisning till Knattarnas föräldrar i sin serie Vägen till Xanadu. I hans originalskisser ingick en sida där den höge åldrade laman i Tralla La, Samjah Fee, nämner för Knattarna att han har något att säga dem, men de spolas bort ur staden innan de får veta vad det är. Rosa har själv sagt att detta har en koppling till Knattarnas föräldrar, och därför tror man att Rosa anser att de bor i Tralla La. Vissa fans tror t.o.m. att Samjah Fee är Knattarnas pappa.[4][5]

Släktträdet från 2009.

År 2009 tecknade och färglade Rosa en ny version av släktträdet och gav det till en vän. På det trädet var Joakim von Ankas syster Matilda gift med Ludwig von Anka, och man såg också Knattarnas pappas ansikte. Utseendet lär Rosa ha baserat på det Mark Worden använde på sitt släktträd och bara utelämnat öronen, eftersom han inte tycker att öron gör sig på ankor. Han har sålt kopior av detta släktträd, och då har han alltid skrivit in köparens namn på Knattarnas pappas namnskylt.

Öde

Vad som har hänt med Knattarnas pappa och hans fru Dumbella eftersom de inte träffar Kalle eller Knattarna längre är okänt. Kanske är fadern kvar på vilohem, men han har i så fall varit där ganska länge vid det här laget. Vissa tror att Knattarnas föräldrar kan vara döda, medan andra tror att de bor i Tralla La, och några tror att de har flyttat till von Anka-borgen i Skottland, eftersom Dumbellas moster Matilda, som lämnade Ankeborg samtidigt med henne, bor där.

Referenser

<references>

Advertisement