FANDOM


NAFS(k)
NAFS(k)

Hela namnet

Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack)

Grundare

Frederik Ekehed, Greger Nässén & Stefan Diös

Grundat

21-9-1976 klockan 11.51.31

Verksamhet

Ger ut tidningen NAFS(k)uriren, nyhetsbladet Kvacket och anordnar möten och kongresser.

Ordförande

Mats Nilsson

NAFS(k)Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack), är en svensk ankistförening som har möten och kongresser, de ger även ut tidningen NAFS(k)uriren och nyhetsbladet Kvacket.


Stubbebild Den här sidan är en så kallad stubbe. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.