Kalle Anka Sverige Wiki
Advertisement
Simon von Anka
Sir Simon.jpg
Joakim von Anka och Molay pratar om sir Simon, som står i mitten.
Kön Man
Originalnamn Sir Simon McDuck
Första framträdande 5 mars 2004
Serien Brev hemifrån eller Den gamla borgens nya hemlighet
Skapare Don Rosa
Född[?] 1437
Död[?] 1509 (72 år)
Adress von Anka-borgen, Dystringe dal, Skottland
Yrke von Anka-borgens borgherre
Tempelherreordens skattmästare
Partner Okänt
Betydande släktingar Klanen von Anka

Sir Simon von Anka (i original Sir Simon McDuck) är den ende kände medlemmen av klanen von Anka som varit medlem av Tempelherreorden. Han hade en stor betydelse i gömmandet av Tempelherreordens skatt.

Biografi

Sir Simon von Anka föddes i von Anka-borgen år 1437. Inte mycket är känt om honom, man vet inte vilka hans föräldrar var, och inte heller övriga familjemedlemmar är kända.

Sir Simon von Anka blev riddare inom det som fanns kvar av Tempelherreorden efter att den störtats i början av 1300-talet av den franske kungen Filip IV. Han blev sedan ordens skattmästare och förvaltare över Tempelriddarnas berömda skatt. Det var han som lät forma och bygga upp gömstället för skatten under von Anka-borgen, och skapade en hel del kryptiska ledtrådar som ledde till skatten. Nyckeln till skattkammaren, kungariket Jerusalems kungakrona, lät sir Simon skicka med Christofer Columbus på hans resa till Indien, det var tänkt att kronan skulle gömmas i Kina. Den hamnade dock på Haiti, där den låg gömd fram till 1950-talet då Joakim von Anka fann den.

Tempelriddaren sir Simon von Anka tycks ha tagit med sig sin hemlighet i graven då han avled 1509. Trots att han och alla framtida von Ankor blev tempelriddarnas skattmästare visste ingen var tempelriddarnas skatt låg gömd eller var den kunde hittas, förrän Fergus von Anka i slutet av 1890-talet lyckades hitta så gott som alla ledtrådar. Den enda ledtråd han saknade var kronan, som sonen Joakim von Anka slutligen fann sextio år senare.

Sir Simon von Anka ligger begraven på von Anka-kyrkogården. Även hans grav döljer en hemlighet, på hans gravsten, på ett inhugget kranium, finns nämligen en ledtråd som visar vägen till ett igenmurat rum i borgen. 

Joakim von Anka letar ledtrådar på sir Simon von Ankas gravsten.

Advertisement