Kalle Anka Sverige Wiki
Advertisement
Sverige
Flag of Sweden.png

Originalnamn

Konungariket Sverige

Huvudstad

Stockholm

Officiellt språk

Svenska

Statsskick

Parlamentarisk demokrati
Konstitutionell monarki

Statschef

Carl XVI Gustaf sedan 1973

Bildades

Under medeltiden, då Svealand, Götaland (och Finland) under en flerhundraårig process formades till kungariket Sverige.

Nationaldag

6:e juni

Roll i Kalle Ankas universum

Kalle, Knattarna & farbror Joakim besöker Sverige eftersom han äger ett glasblåseri i Småland.

Sverige är en konstitutionell monarki, och är ett av de nordiska länderna. Sverige växte fram som en natonalstat under medeltiden och tidigmodern tid. Sveriges nationaldag är den 6:e juni, bland annat till minne av Gustav Vasas makttillträde den 6 juni 1523, ett datum som brukar räknas som början på en ny tid för det land som idag är Sverige.

Kalle Anka i Sverige

Kalle Anka har kopplingar till Sverige, både i verkligheten och i hans eget universum.

Kalle Anka & C:o

Sverige är hemlandet för Egmonts tidning Kalle Anka & C:o som utkommer varje vecka sedan 1948. Kalle Anka som seriefigur har dock funnits i Sverige sedan 1935, då han debuterade i nummer 21/1935 av Svenska Journalen.

Farbror Joakim och kung Salomos gruvor

I Carl Barks-serien Farbror Joakim och kung Salomos gruvor besöker Joakim von Anka, Kalle Anka och Knattarna Joakims glasblåseri i Småland, Sverige.

Personer från Sverige med koppling till Kalle Anka

Advertisement