Advertisement

Tempelherreorden

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
Tempelherreorden
Tempelherrar.png

Don Rosa: Brev hemifrån eller Den gamla borgens nya hemlighet, 2004

Första gången i en serie

Don Rosa: Korsfararkungarnas krona, 2001

Grundad

1118

Upplöst

1312 (av påven Clemens V)
1314 (den siste stormästaren Jacques de Molay brändes på bål)

Ursprung

Frankrike (samt övriga Västeuropa) under korstågstiden.

Verksamhet

Bankirer, soldater, försvarare av det heliga landet, beskyddare av pilgrimer

Betydande medlemmar

Hugues de Payens, Jacques de Molay (verkliga)
Sir Simon von Anka (i Kallr Ankas universum)
Monsieur Molay (i Kalle Ankas universum
Maurice Kosingberg (i Kalle Ankas universum)

Baserad på

Tempelherreorden.jpg


Tempelherreorden (på engelska the Knights Templar) var en stridande munkorden som skyddade pilgrimer mot överfall under korstågen mot Jerusalem på medeltiden.

Historia

År 1118 var en orolig tid ute i Europa. Korsfararna hade nyligen erövrat Jerusalem och grundat ett kristet kungarike i Mellanöstern kallat Kungadömet Jerusalem. Det fanns också ett stort behov av beskyddare åt pilgrimer till och från de olika vallfärdsplatserna i Palestina. Därför grundade den franske riddaren Hugo av Payens tillsammans med åtta andra riddarbröder en riddarorden i syfte att beskydda pilgrimer och andra resande. De fick sitt säte i Jerusalem, på den plats där Salomos tempel en gång skall ha stått. Riddarna kallade sig därför "Salomos fattiga riddare", de som idag är kända som tempelriddarna.

Tempelriddarna beskyddade inte bara pilgrimer, de förvarade även deras värdeföremål. Man kunde lämna in sina värdesaker på ett av tempelriddarnas kontor, och fick i gengäld ut ett kvitto (eller en banksedel). Med dem kunde de kvittera ut sin egendom var som helst i Europa där tempelriddarna hade ett kontor. Tempelriddarna drev alltså en av världens första bankverksamheter. Som störst hade tempelriddarna en av Europas största självständiga arméer, cirka 20 000 riddare, och de förvaltade även kungars rikedomar.

Tempelherreorden kallades för en stridande munkorden. En tempelriddarem svor klosterlöften, precis som en vanlig munk, alltså löften om att leva i celibat, i fattogdom (att inte ha några egna privata egendomar), lydnad (mot orden i synnerhet) och kyskhet,

År 1291 förlorade de kristna sitt sista fäste i Palestina. Tempelriddarna fortsatte dock sin verksamhet, men fredagen den 13:e oktober 1307 greps alla tempelriddare i Frankrike på order av den franske kungen Filip den sköne, som var skyldig dem pengar och ville åt deras förmögenhet. Tempelriddarna anklagades för kätteri och de grövsta brott man kunde tänka sig under medeltiden. Huruvida de verkligen var skyldiga eler ej, har debatterats genom historien. idag tror de flesta historiker att tempelriddarna blev falskeligen anklagade och därmed utsatta för ett av historiens största justitiemord.

Kung Filip IV lyckades inom fem år få påven att upplösa tempelherreorden, och två år senare brändes den siste stormästaren, Jacques de Molay, på bål.

Men den franska kronan fick aldrig tag på rikedomarna. Enligt en legend skulle Tempelriddarna ha blivit varnade och en natt några veckor före gripandet, låtit frakta iväg sina rikedomar på 20 skepp, ingen vet vart, kanske till Skottland.

I Don Rosas serier

På legenden om tempelriddarnas rikedomar byggde Don Rosa sina två serier Korsfararkungarnas krona från 2001 och Brev hemifrån eller Den gamla borgens nya hemlighet från 2004. Enligt honom fördes skatten till Skottland och överlämnades till klanen von Anka som blev Tempelherreordens skattmästare. Skattkammaren byggdes i en grotta djupt under von Anka-borgen i Dystringe dal i Skottland. År 1492 lät sir Simon von Anka Christofer Columbus föra med sig korsfararkungarnas krona på sin upptäcktsfärd som visade sig bära till den oupptäckta världsdelen Amerika. I samband med detta gömdes kronan på Haiti. Skatten föll så småningom i glömska.

Omkring år 1897, samtidigt som han bearbetade sorgen efter hustrun Dunhilde, började Fergus von Anka att söka efter skatten. Han fann dock aldrig själva skatten, eftersom den sista nyckeln var kronan som fanns på Haiti.

Joakim von Anka lär sig om von Ankornas historia som korsfarare samt hittar två skatter, först korsfararkungarnas krona på Haiti och sedan tempelherrarnas skatt under von Anka-borgen, över femtio år sedan faderns död. Det är dessa skattjakter som Korsfararkungarnas krona och Brev hemifrån eller Den gamla borgens nya hemlighet huvudsakligen berättar om. Samtidigt möter han två nutida medlemmar av Tempelherreorden, Maurice Kosingberg (skapad av Carl Barks, men det var Don Rosa som gjorde honom till tempelherre) och monsieur Molay (skapad av Don Rosa).

Trivia

  • Tempelherreorden må ha gått under, men legenderna om dem lever. Under årens lopp har det kommit ut mängder av böcker, filmer, serier med flera, som handlar om Tempelherreorden. 
  • Otursdagen: Att just fredagen den 13:e blivit en otursdag i folktron, har med Tempelherreordens stora olycka att göra, att de greps och anklagades för kätteri fredagen den 13:e oktober 1307.
  • Tempelherreordens legendariska skatt har genom århundradenas lopp gäckat människors fantasi i Europa. Det har spekulerats i var skatten gömdes, vad den egentligen innehåller och hur stor den egentligen var. Än idag finns det forskare och vanliga lycksökare som försöker hitta Tempelriddarnas försvunna skatt eller i varje fall spåren efter den. Men ingen vet säkert om den ens existerat.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.