FANDOM


The history of the Clan McDuck
147
Originaltitel The history of the Clan McDuck
Titelkaraktär Klanen von Anka
Manus Don Rosa
Teckningar Don Rosa
Sidantal 6


The history of the Clan McDuck (Historien om klanen von Anka), är en aldrig rentecknad skiss av Don Rosa, avsedd som en prolog till seriesviten Farbror Joakims liv. Skissen är aldrig översatt till svenska, förutom i det kommande.


Varför aldrig rentecknad?Redigera

Enligt Don Rosas samlade verk band 3, där denna skiss finns med, var serien tänkt som en prolog till seriesviten om Joakim von Ankas liv.  Den slopades eftersom Don Rosa och hans redaktör ansåg att serieviten skulle handla om Joakim von Anka redan från början. Dessutom ansåg serieskaparen själv att den skisserade serien inte var särskilt rolig, men ändå väl att läsa, då de ger en överblick över klanen von Ankas historia.[1]

HandlingRedigera

Moby Duck attention VARNING!
Följande text avslöjar viktiga delar av en serie eller en film. Läs inte vidare om detta är något du vill undvika.

Översättning av wikiredigerareRedigera

Skisserna har aldrig översatts till svenska, varför följer en fullständig svensk översättning av The historu of the Clan Mcduck. Det som översatts är textrutorna i varje serieruta, eventuella texter (skyltar, pratbubblor) i själva serierutan är inte översatta.

HandlingRedigera

Historien om klanen von Anka är också historien om Skottland. Det var klanen von Anka som ledde belägringen av Hadrianus mur, och drev bort romarna omkring år 400. Det var rättmätigt gjor. När kejsar Hadrianus lät bygga muren år 122, var det nämligen en von Anka som sålde sten till muren åt honom.

Det finns inte mycket historiskt skrivet om den mörka tidsålden "Dark Ages", men daremot finns det många legender. Det var en von Anka som innehade det skotska monopolet på försäljning av ljus.

En von Anka var oclså nära att bli Skottlands förste kung år 843. Men när han stod upp för att deklarera Skottlands födelse, uppstod genast problem då han skulle säga "To include the girth of all earth north of the Firth of Forth" (Inkluderar allt land norr om Firth of Forth). De skotska klanledarna ansåg att han läspade, och erftersom de ansåg att det inte var bra med en kung med sådant lyte, krönte de istället Kenneth MacAlpin, till kung.

Vid denna tid befolkades Skottland av fyra folkslag som aldrig kom överens. Dessa var pikterna, saxarna, anglerna och skoterna.

År 899, stödde klanen von Anka de invaderande vikingarna i deras strävan att besegra de våldsamma pikterna. Sedan dess har klanen von Anka och skandinaverna haft en särskilt vänskaplig relation.[2]

År 946 hjälpte klanen von Anka till att driva ut saxarna ur Skotland. Dock stupade Sir Smocko Anka i slaget mot Saxarna. Hans livegna soldater deserterade eftersom han bara betalade dem 30 kopparmynt i tummen.

Kung Malkolm II, underkuvade Anglena år 1018, med hjälp av sir Slye MacDuich, som han anlitat som spion, eftersom det var välkänd att han var en vpn Anka som redan kände till alla angler "All the Angles" (kan också betyda alla vinklar)

För att återgällda det beskydd som han åtnjöt i von Anka-borgen under det skotska inbördeskriget 1057, skänkte kung Macbeth, en kista guld från den skotska skattkammaren till sir Kvack McAnka. Men sir Kvack fick så bråttom med att skydda sitt guld, att han av misstag murade in sig själv i väggen tillsammans med skattkistan.

När normanderna invaderade England 1066, tog den engelska armén kontakt med sir Murdoch MacDuich, som innehade det lokala pantentet på långbågar. Engelsmännen hade kanske lyckats avvärja normandernas invasion, men de hade inte läst det finstilta på Sir Murdochs kontrakt. Glidpilar (slip-arrows) kostade extra![3]

Men år 1071, invaderade Vilhelm Erövraren även Skottland. Den skotska kulturen började därmed förändras. Klanen von Anka ändrade sitt namn och övergav det gamla gaeliska uttalet av sitt namn.

Klanen von Anka levde väl under den normandisk-engelska ockupationen. När kung Rikard Lejonhjärta år 1189 behövde finansiera sitt korståg, genomförde sir Stuffo Anka den första lånefinansierade transaktionen då han betalade 10 000 marker för att köpa ut Skottland från den feodala underkastelsen. Men det ruinerade samtidigt klanen von Ankas skattkammare.

Den utarmade klanen von Anka letade både högt som lågt för att hitta sir Kvacks skatt, men de hittade aldrig ens sir Kvack.

Sir Tjocko Anka vanärade klanen von Anka än mer då han bröt sig in i kung Vilhelm Lejonets skafferi och åt ihjäl sig.

År 1220, murade sir Sanko Anka igen von Anka-borgens fängelsehålor! Det hade blivit för dyrt att driva en anständig tortyrkammare.

År 1440, kom en strmma av hopp för klanen von Anka, då den berömde sportsmannen sir Donald McDuck, även känd som Svarte Donald på grund av sitt hetsiga temprament, uppfann golfen. Svarte Donalf uppfann även andra skotska sporter, såsom "throwing the hammer" (släggkastning) och "tossing the caber" (stångstörtning)! Men Svartr Donald förlorade alla möjligheter att profitera på sina uppfinningar, på grund av sitt dåliga temprament.[4]

Slutligen år 1457, förbjöd kung James II golfen. Men svarte Donalds temprament förbelv en golftradition ända till våra dagar.

Allt blev bara sämre för klanen von Anka, till den ödesdigra året 1496. Då dök "Hunden" upp för första gången. De högländande von Ankorna var mycket vidskepliga och Dystringe dal blev plötsligt terroriserat av en monstruös demonhund.

"Hunden" var i själva verket em produkt av klanen Waskerville, en lågländsk klan som var avundsjuka på klanen von Ankas hedar och åtrådde dem som betesmarker för sina får.</p>

Klanen von Anka beslät därför att överge sin borg och sina landområden och fly från Skottland, söderut till England.

Källorna berättar att en von Anka på 1560-talet, tjänstgjorde på fartyget HMS Falcon Rover, under kapten Loyal Hawk när han gjorde räder mot de spanska handelslederna i Karibien.

Och när sir Francis Drake seglade utmed Ameikas västkust år 1579, för att för drottning Elisabet I:s räkning göra anspråk på landområden, var Styrman Malkolm Anka förste styrman ombprd på hans skepp Gyllene Hinden.[5]

När sir Francis Drake grundade fort Drakeborg utnämnde han Malkolm von Anka till dess kommendant! Platsen för den numera förlorade fort Drakeborg,blev med tiden en stad, med namnet Ankeborg!

År 1707, då "Act of Union" (Unionsakten) förenade England med Skottland, såg klanen von Anka sin chans att återvända till Dystringe dal. Men den onde hertigen av Montrose hade då betalat von Anka-borgens kvarskatt och var nu dess nye ägare.

Klanledaren Locksley McDuck, anslöt sig då till den betömde skotske fredlöse Rob Roy för att trakassera hertigen av Montrose och andra illasinnade godsherrar. Men förbundet mellan dem upphörde, då Rob Roy var oförmägen till att förmå sir Locksley att anamma en verklig Robin Hood-anda, när man tar från de rika...

Von Ankorna slog sig ner i Glasgow 1727, och började åter ägna sig åt sjöfart för sitt levebröd, med stor framgång. Kapten Havbard von Anka blev förnögen genom sina seglatser med sitt fartyg Guldgåsen, på handelslederna till Västindien. Men år 1753 lurade en Sten Knipeslug Krävenberg, kapten Havbard att ingå ett avtal om att leverera pepparrot till Jamaica, och försatte Guldgåsen i sank.[6]

Havbard förverkade allt. Klanen von Ankas hem och alla ägodelar. Han flydde med endast sitt fickur, en släktklenod i fickan, samt sina guldtänder i munnen, i behåll.

I den industriella revolutionens gryning, försökte sig klanen von Anka på uppfinningar. En annan av Glasgows invånare James Watt fulländade ångmaskinen och blev rik! Men Watt hade inspirerats av den uppmärksamhet som Potcracc McDuck rönt genom sin uppfinning, den ångdrivna säckpipan år 1767.

Ingenting kunde dock förhindra den kympande klanen von Anka att sjunka djupare ner i fattigdom. Titus von Anka även känd som Lort-Titus von Anka, var en ringa gruvarbetare.

Titus hade tre döner. Angus, som emigrerade till Amerika och fick arbete på Mississippi. Jakob som blev lagerarbetare, och Fergus, som blev sågverksarbetare i Glasgow.

Angus och Jakob gifte sig aldrig, Men Fergus tog sig en hustru, och de fick tre ban, två döttrar vis namn Matilda och Hortensia

Men deras förstfödde var en son, den siste av klanen von Anka. De gav honom namnet.

JOAKIM!

ReferenserRedigera

  1. Rosa, Don, [2012]: Don Rosas samlade verk: tecknade serier och illustrationer. [Bd 3], 1991-1993 / kommenterade av Øystein Sørensen och Don Rosa; [översatta av Stefan Diös; översättning av redaktionella texter: Christer Nilsson], Egmont Kärnan, Mälmö. s. 184
  2. Rosa, [2012], s. 185
  3. Rosa, [2012], s.186
  4. Rosa, [2012], s.187-188.
  5. Rosa, [2012], s.188
  6. Rosa, [2012], s. 189
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.