FANDOM


 • Jag har en fråga (så jag inte fortsätter göra fel);  hur, eller när, vet man att en stubbe inte längre är en stubbe? Jag har hört något om 5 meningar..., men jag är inte riktigt säker :)

    Läser in redigerare...
  • Fem meningar var en regel vi hade, men jag har kommit fram till att det inte är en så värst bra gräns. Man måste helt enkelt se till varje sida för sig. Walt Disney, t.ex., kan bli mycket längre och det finns massor av fakta att tillgå. Den skulle åtminstone kunna ha några underrubriker. Borgmästare (oläsligt namn) däremot, kan inte bli längre, för trots att man läser den enda serien med honom om och om igen lär man sig inget mer än det som står på sidan.

     Läser in redigerare...
  • Ok, tack :)

     Läser in redigerare...
  • En Wikia-bidragsgivare
     Läser in redigerare...
Ge beröm till detta meddelande
Du har givit beröm till detta meddelande!
Se vem som gav beröm till detta meddelande
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.