FANDOM


 • Jag märkte att "originalnamn" och "orginalnamn info"-buggen blev fixad när du lade till röstskådespelarna i infoboxen. Jag och fler hann ändra en hel del sidor så det funkade i mellantiden, men nu är det dubbelt på alla karaktärer nästan. det går inte att ordna på något smidigt sätt?

  Det går rätt fort att ändra tillbaks manuellt men jag vet väldigt lite om hur man gör mallar och sånt men hade en liten förhoppning om någon snabbare metod.

  Vad var tanken från början att det skulle stå i "info" om originalnamnen? 

    Läser in redigerare...
  • Utgår från att du förstod vilken bugg jag åsyftade. Jag ordnar det manuellt. Fixade de flesta idag. Men jag är fortfarande nyfiken vad "originalnamn info" skall användas till. och de andra "info"rutorna under vissa rader i mallen.

     Läser in redigerare...
  • "Originalnamn info" etc. blev kvar när jag kopierade infoboxmallen och bearbetade den. Jag vågade inte ändra alltför mycket eftersom jag inte är någon expert på det här, så "info"-delen blev kvar. Sedan kom jag på att den inte behövdes och lämnade bort den i alla andra infoboxmallar. Jag strävar nu efter att få bort "info"-delen även från karaktärsmallen, men eftersom det fortfarande finns många sidor som använder den är rubrikerna med "info" och de utan parallella.

     Läser in redigerare...
  • OK, när jag bläddrade genom karaktärerna igår var det minst 50% som var OK (redan från början) och inte hade någon dubbel rad i infoboxarna, och jag fixade massor, så med lite letande är det färdigt med just originalnamnet. Nu står det inte kursivt överallt istället, men det känns som en godtagbar kompromiss. De övriga finns där, men ställer åtminstonte inte till något, (än så länge) :) 

   edit: och Ja, jag ska ta en titt när jag ändå håller på, och flyttar över all info från info-fälten till de korrekta.

     Läser in redigerare...
  • En Wikia-bidragsgivare
     Läser in redigerare...
Ge beröm till detta meddelande
Du har givit beröm till detta meddelande!
Se vem som gav beröm till detta meddelande
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.